Kwaliteitsgarantie

Fysiotherapie Barends is registerfysiotherapeut®
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure, wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing.

Bij het KNGF wordt ‘kwaliteit’ vastgelegd in een ‘Centraal Kwaliteitsregister’. Deze registratie is een bindende voorwaarde voor het kunnen afsluiten van jaarlijkse contracten met de zorgverzereraars.

Door nascholing of het bijwonen van congressen dienen voldoende punten te worden gehaald om in dit register vermeld te blijven.

Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit!

Fysiotherapie Barends is NVFS sportfysiotherapeut®
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (NVFS) stelt haar leden verplicht zich voldoende na te scholen. U bent verzekerd van een optimale behandeling voor uw sportgerelateerde klacht.

Fysiotherapie Barends is lid van SchouderNetwerk Groene Hart
Een aantal gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten in regio Gouda zijn lid van het SNGH en dienen zich verplicht na te scholen. U krijgt hier de beste behandeling voor uw schouderklacht.

Fysiotherapie Barends staat ingeschreven in het BIG-register
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Fysiotherapeut Barends staat ingeschreven in het wettelijk BIG-register onder nummer 69033042504.