Specialisaties

Algemeen fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Patiënten met klachten aan hun bewegingsapparaat kunnen zich zonder verwijsbrief van de huisarts rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden. Als het nodig is zal de fysiotherapeut patiënten terugverwijzen naar de huisarts of doorverwijzen (via de huisarts) naar een specialist.

Sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut richt zich op mensen die niet alleen weer aan het werk willen, maar ook hun sport weer willen beoefenen. Of met topsporters die hun sport weer op hoog niveau willen beoefenen. Toch ziet de sportfysiotherapeut in zijn praktijk ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee men naar de sportfysiotherapeut gaat, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn. De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk of een sportmedische afdeling van het ziekenhuis en is steeds vaker te zien bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs.

Patiënten kunnen zonder verwijzing terecht bij de sportfysiotherapeut. De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed, mits er een aanvullende verzekering is afgesloten.

Schouderspecialist

Op initiatief van enkele orthopeden van het Groene Hart Ziekenhuis is enige jaren geleden het Schoudernetwerk Groene Hart (SNGH) opgericht. Doel is het verbeteren van de samenwerking tussen een beperkt aantal (gespecialiseerde) fysiotherapeuten en de orthopeden van het ziekenhuis. Alle deelnemers zijn verplicht zich jaarlijks bij te scholen. U krijgt bij deze fysiotherapeuten de beste behandeling voor uw schouderklacht.

Specialist valpreventie en valtraining

Fysiotherapie Barends is gecertificeerd valpreventie-trainer en kan u helpen met oefeningen en adviezen waardoor de kans op vallen wordt verkleind. Dit kan individueel in de praktijk of door middel van een speciale cursus Valpreventie en Valtraining welke door Fysiotherapie Barends wordt georganiseerd. Deze cursus is voor kleine groepjes (6-8 personen). Door beter te leren bewegen wordt minder gevallen. Lees meer over valpreventie.