Valpreventie

Wat is valpreventie?

Onder een val wordt verstaan: plotseling en onvrijwillig op de grond terechtkomen. Of iets een val is of niet, wordt dus niet bepaald door het feit of er wel of geen letsel is opgetreden. Valpreventie is het voorkomen van vallen.

De oorzaken van valongelukken zijn in 2 groepen te verdelen:

  • Lichamelijke of geestelijke oorzaken zijn onder andere: duizeligheid, slechte mobiliteit, verstoord evenwicht, zichtproblemen, dementie, verkeerd gebruik van medicijnen of psychische verwarring.
  • Angst om te vallen (vaak ontstaan na eerdere val-incidenten).

Een val kan ook veroorzaakt worden door producten (onder andere medicijnen, alcohol), hulpmiddelen (loophulpmiddelen, schoeisel) en de omgeving (vloeren, oneffenheden, kleedjes, natte vloeren, ontbreken van verlichting, slecht weer, onoverzichtelijk loopcircuit, gebrek aan goed
geplaatste leuningen).

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. Het is een aanslag op de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van degene die is gevallen, tijdelijk of zelfs voorgoed. Naarmate iemand vaker valt, neemt deze functionele achteruitgang sterker toe.

Fysiotherapie Barends is gecertificeerd valpreventie-trainer en kan u helpen met oefeningen en adviezen waardoor de kans op vallen wordt verkleind. Dit kan individueel in de praktijk of door middel van een speciale Cursus Valpreventie en Valtraining welke door Fysiotherapie Barends wordt georganiseerd. Deze cursus is voor kleine groepjes (6-8 personen). Door beter te leren bewegen wordt minder gevallen.

Daarnaast kan de fysiotherapeut u behandelen als u bent gevallen en hierdoor klachten heeft gekregen.