Vergoedingen en tarieven

Hier vindt u toelichting over de vergoeding van fysiotherapie. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

De vergoeding is afhankelijk van uw polis én of uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie Barends heeft contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Vergoeding basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie hangt af van de leeftijd van de patiënt of verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst van aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie of oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen.

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan:

  • Ruggenmergaandoening
  • Multipele sclerose (MS)
  • Spierziekte
  • Whiplash
  • Frozen shoulder
  • Myasthenia gravis
  • Na operatieve ingrepen

Bekijk de volledige chronische lijst van aandoeningen.

In de tabel hieronder ziet u op welke vergoeding u uit de basisverzekering recht heeft:

Wél op chronische lijst Niet op chronische lijst Eigen risico?
Jongeren tot en met 18 jaar Volledige vergoeding (evt. na toestemming) De eerste 9 behandelingen en eventueel nog 9 vervolgbehandeling en indien het gewenste resultaat niet is bereikt Nee
Volwassenen Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (evt. na toestemming). Eerste 20 behandelingen worden door de patiënt zelf (óf uit de AV) betaald en gelden per aandoening. Alleen vergoeding aanvullende verzekering (AV)* Ja, alleen bij vergoeding basisverzekering

* Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed.

Lees meer over welke fysiotherapie is opgenomen in het basispakket.

Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met aandoeningen of andere klachten die niet op de chronische lijst staan zullen een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen (particulier tarief). Controleer uw polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden.

Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Tarieven Fysiotherapie Barends

Fysiotherapeuten bepalen zelf hun particulier tarief. De tarieven van Fysiotherapie Barends zijn beschikbaar in de praktijk of zijn telefonisch of per e-mail opvraagbaar.